Klöstre
vy2.jpg
Vi befinner oss i Västernorrland, närmare bestämt i Medelpad.
Byn Klöstre ligger i Torpshammar sex mil väster om Sundsvall.

I mitten av 1500-talet var Klostret namnet på nuvarande Klöstre by. Det var på den tiden Sverige var katolskt och Klöstre var en plats för munkar som drev härbärgen för resande längs pilgrims- leden S:t Olof. Dessa härbärgen, som kallades själastugor, kom till efter att påven sänt ut ett påbud om att det skulle finnas själa- stugor efter alla pilgrimsleder. De pilgrimer som kom med båt till S:t Olofs hamn i Selånger fick vandra i två dagar för att komma till Klöstre.
Klöstre by har förstås förändrats genom århundradena, men trots tidens gång verkar den ändå ha behållit sin särprägel och karaktär fram till idag.