Får är landskapsvårdare som genom sitt betande befrämjar växtlivet, de bidrar dessutom till en stor artrikedom av både växter och djur, såsom fåglar, fjärilar och insekter.

Våra får är inte fler än att man kan räkna dem på ena handens fingrar. Eftersom vi saknar egna betesmarker har vi än så länge inga planer på att utöka fårflocken eller bedriva uppfödning och avel.