Det var ingen slump att jag hittade till Medelpad, eftersom det är här delar av mina rötter finns. Min mamma var bördig från Tirsta, men flyttade senare till Stockholm där hon träffade min pappa som kom från Hälsingland.